U bevindt zich hier: » Home

Privacy statement

De communicatie en gegevensuitwisseling met bezoekers van deze site gebeurt zo veilig mogelijk. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en worden op geen enkele manier openbaar gemaakt, verhuurd of verkocht. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen en klachten, voor het uitbrengen van offertes, voor het uitwerken van uw opdracht, voor het opstellen van akte(n), en indien nodig worden uw persoonsgegevens verstuurd naar derden, wat nodig is voor het vastleggen van uw akte(n). Uw gegevens worden ook gebruikt voor algemene correspondentie betrekking hebbende op uw opdracht, en voor de facturatie van de werkzaamheden voor u verricht.
Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan, heeft betrokkene te allen tijde recht op het inzien van zijn of haar gegevens. De bewaartermijn van persoonsgegevens zal zijn volgens de wettelijke bewaarplicht en ter verantwoording van de werkzaamheden waarvoor de persoonsgegevens zijn opgeslagen.